Ap tar alt

Naturlig: – Styret i Sunndal Ap mener, at når velgerne har gitt partiet rent flertall også i det nye kommunestyret, er det helt naturlig at vi bekler både ordfører- og varaordførervervet, sier ordfører Ståle Refstie (Ap).

Naturlig: – Styret i Sunndal Ap mener, at når velgerne har gitt partiet rent flertall også i det nye kommunestyret, er det helt naturlig at vi bekler både ordfører- og varaordførervervet, sier ordfører Ståle Refstie (Ap).

Av
Artikkelen er over 4 år gammel

Styret i Sunndal Ap vil ikke gi fra seg varaordførervervet. Det betyr trolig at det rødgrønne samarbeidet i Sunndal vil havarere.

DEL

Framskutte tillitsverv i de politiske utvalgene skal fordeles. Styrer, nemnder og råd skal velges. Nå skal det bestemmes hvordan de demokratiske styringsorganene i Sunndal kommune skal se ut de neste fire årene.

Sunndal Ap sitter med bukta og begge endene, men ordfører Ståle Refsti har gjentatte ganger sagt at partiet vil innta en raus holdning når kabalen skal legges.

Ordføreren legger heller ikke skjul på, at han ønsker at det rødgrønne samarbeidet i Sunndal kommunestyre skal videreføres. Sunndal SV har vært krystallklar i sin støtte til Ap hele veien og vil bli tilgodesett for det. Sunndal Sp, som på mange vis ble valgets vinner, vil nok avvente og se hva Sunndal Ap legger i raushetsbegrepet.

– Styret i Sunndal Ap mener at når velgerne har gitt partiet rent flertall i kommunestyret, er det naturlig at Sunndal Ap bekler både ordfører og varaordførervervet. I arbeidet med fordelingen av øvrige verv, har vi nå sent ut en forespørsel til alle våre valgte representanter. Vi ber om en tilbakemelding på hvor de kan tenke seg å legge ned en innsats de neste fire årene. Når vi sitter med den fasiten vil det videre arbeid konkretiseres, sier Refstie.

Sunndal Ap og Sunndal Sp har blitt enige om et sonderingsmøte, men når styret i Sunndal Ap har lagt føringer med hensyn til varaordførervervet, tyder mye på at det rødgrønne samarbeidet i Sunndal vil havarere.

– Sunndal Sp ønsker, naturlig nok, å få gjennomslag for Senterpartiets politikk. Vår vurdering må derfor være om det skjer best i posisjon eller i opposisjon. Vi har et godt forhold til alle partier i Sunndal kommunestyre, og gjennom et valgteknisk samarbeid vil det være mulig for oss å få to plasser i økonomi- og planutvalget, uten å være en del av et rødgrønt samarbeid, sier Synnøve Helland.

Hun legger til at Sunndal Sp ønsker å være synlig i det politiske landskapet i kommunen. I valgkampen uttalte Helland at partiet ville ut av den røde disen. Velgerne mente tydeligvis det samme.

Trolig er det bare varaordførervervet og/eller ledervervet i hovedutvalg for teknikk, miljø og kultur som kan redde det rødgrønne samarbeidet.

Artikkeltags