MDG velger Refstie

Samtalene skal være avsluttet.