Mener ordførervalget ikke var ugyldig

Det ble gjort saksbehandlingsfeil da ordfører og varaordfører ble valgt av kommunestyret i Sunndal i oktober, men kommunedirektøren vurderer valget som gyldig likevel.