Vinnutrappa: Kommunen ønsker snarlig avklaring om adkomst og parkering

Sunndal kommune ønsker en snarlig avklaring om adkomst- og parkeringsforholdene i tilknytning til den planlagte Vinnutrappa.