Kommunedirektøren stiller seg bak hovedverneombudet

Kommunedirektøren i Sunndal kommune stiller seg bak de vurderinger som hovedverneombudet har gjort i saken om heltidsprosjektet, skriver hun i et brev.