Sunndal opprettholder innsigelse mot deponiet

Mot én stemme vedtok kommunestyret i Sunndal å opprettholde innsigelsen til reguleringsplan Bergmesteren Raudsand i Nesset kommune.