Åpner for at de ansatte i PP-tjenesten kan fortsette

Kommunene Sunndal og Tingvoll kan ende opp med å ta over selskapet som i dag tilbyr PP-tjenester for Sunndal, Tingvoll og Nesset. Det betyr i så fall at de ansatte blir med videre.