Formannskapet i Sunndal: Protesterer mot redusert busstilbud for elevene

Formannskapet i Sunndal vedtok torsdag enstemmig en uttalelse, der det blir protestert mot redusert skolebusstilbud.

DEL

Uttalelsen er oversendt til fylkeskommunen, og har følgende ordlyd:

Torsdag 3. januar ble elever og foresatte i Sunndal informert pr. brev fra Nettbuss AS om at skolebussene fra Tredal skole til Sunndal Ungdomsskole tas ut av rutebusstilbudet i Sunndal med virkning fra og med mandag den 7. januar. Dette gjelder følgende ruter på strekning 901/902:

07:35 fra Tredal skole - Sunndal ungdomsskole
08:35 fra Tredal skole - Sunndal ungdomsskole
14:45 fra Sunndal ungdomsskole - Tredal skole

Med dette er det ikke lenger mulig for reisende å løse billett på disse strekningene, herunder Ungdomskort eller Verdikort.

Denne ruten er et mye benyttet kollektivtilbud i Sunndal, og har vært her i «alle år». Slike tilbud er det forøvrig sparsomt med i vår del av Møre og Romsdal. Tilbudet er særlig benyttet om vinteren.

Vi har videre blitt varslet om at reisende ikke lenger får løse billett på andre skolebussruter i Sunndal, blant annet i Øksendal. Det finner vi uakseptabelt.

Fjerningen av slike kollektivtilbud fører til økt kjøring til og fra Sandeområdet på Sunndalsøra, hvor Sande skole (kommunens største barneskole), Sunndal ungdomsskole (kommunens eneste ungdomsskole) og Sunndal Vidaregåande skole er lokalisert sammen med Sunndal kulturskole og Sunndal Idrettspark. Dette området er allerede svært trafikkbelastet. Økt trafikk som følge av bortfallet av busstilbudet gjør skolevegen mer utrygg både for kommunens og fylkeskommunens elever.

Den 17. desember 2018 gjennomførte Nettbuss, Sunndal kommune v/Kommunalteknisk tjeneste, Sande skole og Sunndal ungdomsskole, FAU ved begge skolene og Møre og Romsdal fylkeskommune v/Sunndal Vidaregåande skole en befaring av trafikkforholdene i området. Som oppfølging er Sunndal kommunen i gang med å utrede tiltak for å begrense trafikken og bedre trafikksikkerheten, med mål om raskest mulig realisering av tiltakene. Gode kollektivtilbud vil avhjelpe situasjonen.

Sunndal kommune merker seg forøvrig av Nettbuss i sitt brev med varsel om nedlegging av rutetilbudet bemerker at de er «klar over at dette kan oppfattes som et strengt og kanskje til og med urettferdig tiltak».

Sunndal kommune ber derfor om at skolerutene t/r Tredal skole – Sunndal ungdomsskole igjen tas inn i rutetilbudet i Sunndal, og at kapasiteten på rutene tilpasses behovet. Dette gjelder også andre skoleruter som måtte være tatt ut av rutetilbudet i Sunndal.

Artikkeltags