Kommunestyret vedtok uttalelse: – Sunndalsøra trafikkstasjon må opprettholdes

Kommunestyret i Sunndal under møtet 27. mars.

Kommunestyret i Sunndal under møtet 27. mars.

Artikkelen er over 1 år gammel

Kommunestyret i Sunndal vedtok onsdag enstemmig en uttalelse til forslaget om nedlegging av trafikkstasjoner som konsulentselskapet Capgemini har anbefalt i forbindelse med omorganiseringen av Statens Vegvesen.

DEL

Uttalelsen fra kommunestyret lyder som følger:

Sunndal kommune har følgende krav til den pågående omorganiseringen av Trafikant- og kjøretøyområdet i Statens vegvesen:

1. Sunndalsøra trafikkstasjon må opprettholdes, og kunne tilby nødvendige tjenester innen trafikant- og kjøretøyområdet på indre Nordmøre, herunder avvikling av teoretiske førerprøver og praktiske førerprøver klasse A (MC) og B (personbil) med sensor, IDkontroll, billedtaking, utstedelse av førerkort og prøveskilt til næringstransport.

2. Faktagrunnlaget for omorganiseringsprosessen må være korrekt med hensyn til reisetid til nærmeste oppmøtepunkt, som må beregnes tur/retur. Reisetid til nærmeste oppmøtepunkt for tjenester som krever fysisk oppmøte må beregnes som reisetid med kollektivtrafikk. Reisetiden må også beregnes fra ytterkantene i de berørte kommunene. To timer hver veg (fire timer tur-retur) til nærmeste oppmøtepunkt, slik Vegvesenet beregner, er uakseptabelt lang reisetid.

3. Eksisterende tjenestetilbud ved Sunndalsøra trafikkstasjon må opprettholdes inntil avløsende tilbud i form av nye teknologiske løsninger er etablert.

4. Ved innføring av nye teknologiske løsninger blant annet på områdene ID-kontroll og utstedelse av førerkort ved trafikkstasjonene, må Vegvesenet om nødvendig samarbeide med politiet og kommunene.

Uttalelsen oversendes Statens vegvesen og KS

Artikkeltags