Opposisjonspartiene bygger samarbeid mot neste valg

Opposisjonspartiene i Sunndal har blitt enige om felles politiske mål for den neste fireårsperioden.