Sakstørke i OO-utvalget: - Terskelen for å avlyse møter må bli lavere

Ingunn Karijord (KrF) sitter i oppvekst- og omsorgsutvalget i Sunndal. Hun mener det er bedre å ha færre utvalgsmøter med flere politiske saker, enn møter med kun en politisk sak.