Ut mot detaljstyring fra politikerne: – Mange av forslagene er innblanding i administrasjonens oppgaver

Senterpartiets Halvard Hagen er kritisk til politiske forslag om å øke spesifikke stillinger i Sunndal kommune.