Tingvoll: Trekker utlysing av lederstilling på grunn av at asylmottaket legges ned

Tingvoll kommune lar være å ansette virksomhetsleder for Folkehelse og kultur.