Varaordføreren: – Rett og slett tragisk

En nedleggelse av asylmottak får store ringvirkninger for Tingvoll.