Venåsbrygga skal likevel ikke rives

Den var i så dårlig stand at det var snakk om å rive, men bygningen blir flyttet for å inngå den øvrige bygningsmassen.