Takker for laget etter tilsammen nær femti år i eldrerådet

De fem medlemmene i Tingvoll eldreråd har til sammen nær et halvt hundre år i eldrerådet.