Sellgrenbygget kan bli anlegg for produksjon av stamfisk

AquaGen vurderer muligheter for landbasert produksjon av ørretrogn i den nedlagte tekstilbedriften.