Historisk godt resultat for Sparebankstiftelsen Tingvoll

Daglig leder i Sparebankstiftelsen Tingvoll, Finn Moe Stene, kan presentere svært gode tall for fjoråret. (Arkiv)

Daglig leder i Sparebankstiftelsen Tingvoll, Finn Moe Stene, kan presentere svært gode tall for fjoråret. (Arkiv)

Artikkelen er over 1 år gammel

2018 ble et ekstra godt år for Sparebankstiftelsen Tingvoll. Årsoverskudd ble på 19,0 millioner kroner, etter at regnskapet er belastet med 3,6 millioner kroner i gaver til allmennyttige formål i 2018.

DEL

Tilsvarende resultat forrige år var 7,4 millioner kroner, og en gaveutbetaling på 5,0 million kroner. Årets resultat er 11,4 millioner kroner bedre enn budsjettet en arbeidet etter, opplyser stiftelsen i en pressemelding.

Årets overskudd på 19,0 millioner kroner blir overført Sparebankstiftelsens formålskapital og gavefond. Formålskapitalen inklusiv gavefond var ved årsskifte 200,7 millioner kroner, mot 181,7 millioner kroner ved årets begynnelse. Det gir en økning av formålskapitalen på 10,4% siste år. Sparebankstiftelsen oppnådde en avkastning 12,2% av investert kapital i 2018, mot 8,0% i 2017. Her kan nevnes at hovedindeksen på Oslo Børs siste år falt med -1,84%, derfor er styret meget godt fornøyd med oppnådd resultat i 2018.

4,2 millioner kroner til gaveformål i 2019

Styret foreslår for Sparebankstiftelsens generalforsamling at det budsjetteres med inntil 4,2 millioner kroner til gaveutdeling i 2019. Med forbehold om at generalforsamlingen 25. mars vedtar styrets innstilling, blir det gaveutdeling i 2019. Søknadsfrist er 31. mars 2019. det forutsettes at tiltakene det søkes støtte til skal ha varig verdi over tid og komme mange til gode i Tingvoll og deler av Gjemnes kommuner. For 2018 er det ingen spesielle temaer som blir prioritert. Dugnadsinnsats i prosjektene blir vektlagt ved tildelinger av gavetilskudd. Det gis ikke støtte til drift av lag og foreninger.

Med årets gaveutdeling har Sparebankstiftelsen Tingvoll tilført lokalsamfunnet hele 23,2 millioner i gaver til allmennyttige formål siden oppstart av gaveutdelingen i 2012. Det gir et snitt på over 2,9 millioner kroner i gaver hvert år. Gavemåetl er årlig å dele ut 2% av gjennomsnittlig egenkapital siste 10 år.

Gavefondet på 13,0 millioner kroner er tenkt brukt i framtiden til å kunne foreta gaveutdelinger selv om Sparebankstiftelsens årsresultat enkelte år ikke gir rom for dette, eller til større prosjekt en ønsker gjennomført.

Ny fotball-/friidrettshall i Tingvoll?

Styret i Sparebankstiftelsen ser positivt på at Tingvoll Idrettslag i samarbeid med kommunen jobber med planer om en ny fotball-/friidrettshall i Tingvoll sentrum.

- Vi håper planene blir realisert i nær framtid, og ser meget positivt på å kunne bidra med vesentlige midler slik at prosjektet kan blir realisert. Vi forutsetter selvsagt at tilgjengelige offentlige tilskudd blir innhentet til prosjektet, heter det i pressemeldingen.

Evighetsperspektiv

1. november 2019 kan Sparebankstiftelsen markere at den har vært 10 år i drift. Sparebankstiftelsen har evigheten som perspektiv.

- Vi ser for oss mange gode år framover, ikke minst for vårt lokalsamfunn som vil nyte godt av våre midler til allmennyttig virksomhet. Styret forventer at 2019, også blir et godt år for Sparebankstiftelsen Tingvoll. Årets utbytteforslag fra Sparebanken Møre vil gi oss en god inntekt på minimum 14,0 millioner kroner i 2018, skriver Sparebankstiftelsen Tingvoll i sin pressemelding.

Artikkeltags