Framtidens helsetjenester: – Vi blir flere eldre og færre hender

Når framtiden helsetjenester skisseres, kommer kollektivet og de gamle grunnverdiene på blokken.