Helsesportlaget i Tingvoll frykter for bassengtilbudet

Av

Henny Beverfjord i Tingvoll helsesportslag er alvorlig bekymret.