Krigsminne fram i lyset i Tingvoll: Tyskerne forberedte invasjon fra de allierte

Det ble bygget 32 bunkere i Tingvollvågen under krigen. En av de største graves nå ut ved kommunehuset.