Mange møtte opp da Dordi stilte ut sin samling av klær

I to helger har Dordi Roaldset Ormset i Tingvoll holdt åpent hus med utstilling av klær fra flere tiår på 1900-tallet. I alt var det rundt 60 plagg.