Feiring av verdens miljøverndag i Tingvoll Økopark

5. juni har siden 1972 blitt markert av FN som verdens miljøverndag.

DEL

Møre og Romsdal Bonde- og Småbrukarlag feirer dagen på Tingvoll Økopark i samarbeide med Naturvernforbundet, NORSØK og Nibio Tingvoll.

Arrangementet vil inneholde foredrag, omvisning og stands. Det blir gitt en orientering om NORSØK sitt arbeide og vi vil få et innblikk i det fantastiske livet i jorda. Naturvernforbundet vil fortelle om biologisk mangfold og det blir en omvisning i sol- og bioanlegget ved Tingvoll gard.

Vi ønsker i år å fokusere på mikrolivets og mangfoldets betydning for naturen, miljøet og klodens fremtid.

I tillegg har Møre og Romsdal bonde- og småbrukarlag stand med utdeling av poser med honningurt som symbol på viktigheten av pollinerende insekter samt gi informasjon om organisasjonens arbeide.

Klimafestivalen § 112 vil også delta med stand sammen med Besteforeldrenes Klimaaksjon. Nordmøre birøktarlag stiller også med stand.

Det er gratis adgang for alle og det vil bli solgt kaffe og vafler.

Artikkeltags