Tingvoll Næringspark får støtte til oppgradering av skilt

Tingvoll Næringspark får 14.160 kroner fra Tingvoll Vekst til oppgradering av skilt.