Tingvollrussen står opp for miljøet - gir overskuddet til fjerning av plast fra havet

Gir overskuddet til Ocean Cleanup-prosjektet.