Tingvollgjelding fengsles for trygdesvindel

En kvinne fra Tingvoll unnlot å melde fra om at hun jobbet, og fikk dermed urettmessig utbetalt over 100.000 kroner i dagpenger.