Søppeltømmerne ville bruke hele gangveien – Vegvesenet sa nei

Med få avkjørsler på nye riksveg 70 på Saghøgda, ønsker renovasjonsselskapet å kjøre på en lengre strekning av gang- og sykkelvegen. Nei, sier Statens vegvesen.