Statens vegvesen gjennomførte lørdag kveld tungbilkontroll ved knutepunktet E39 - Rv70 på Bergsøya kontrollplass.

En bil lastet med en stor anleggsmaskin viste seg å ha store mangler på bremsene på tilhengeren.

Dermed satte vegvesenets folk en stopper for videre ferdsel. Kjøretøyet blle ilagt kjøreforbud inntil manglene var rettet.