En kunne knapt fått et eikeblad mellom skoleungene, der de i dag tirsdag flokket seg omkring Youtuberne Joachim "Noobwork" Haraldsen og Hanna Martine Slåttland Baller i skolegården på Tingvoll barne- og ungdomsskole. Anledningen var at tingvollelever hadde vunnet NM i lunsj.

Lykken var autografer og bilder, og helst en selfie sammen med den en og den andre. Så vil vi tro de digitale selvportrettene ble spredd på sosiale medier så fort fingre kunne taste hos dem som hadde telefoner med på skolen.

De kom, så og vant, Hanna Martine og Noobwork.

- Vet dere om dem, under vi, der vi sto midt mellom de to flokkene i et hjørne av en skolegård fylt av øyeblikkets ungdommelige ekstase.

- Ja, vi kjenner dem. Nesten, fikk vi til svar hos noen gutter.

Andre sa neeeii, men jo mer opp i årskullene desto flere kunne si at de kjente til dem på YouTube og sosiale medier. Stor stas var det og litt spinnvilt. Og det ble garantert flere klikk på de to gjestene, når elevene etter skoleslutt kom seg heim og fikk satt nesa foran skjermen.

Spenningen i å få møte to av de kjente med egne You Tube-kanaler, var stor allerede i gymsalen før de to kom til skolen. Luften var stinn av forventning og skvaldring, som brått stilnet da de to dukket opp. De var klar for en tur ut i skolegården for autografer og mobiltelefonbilder for ett par hundre elever.

Men ikke tiendeklassen. De hadde engelsktentamen.