Kvisvik eller Kvisvika? Nå skal den 25 år gamle klagesaken behandles

Statens kartverk har varslet at de nå vil ferdigbehandle klagesaken om skrivemåten på gardsnavnet Kvisvik/Kvisvika.