Inviterer til folkemøte om tettstedsutvikling i Tingvoll

PÅ HJUL: Fra befaringen i september på to hjul gjennom Drøppingtunet.

PÅ HJUL: Fra befaringen i september på to hjul gjennom Drøppingtunet. Foto:

Nå kan folk få se og høre fra proffene hva som bør gjøres for å få til et tiltrekkende og praktisk sentrumsområde.

DEL

Tanker om en utvikling av Tingvollvågen til det bedre er på skissebrettet. Torsdag 14. februar inviteres det til folkemøte i aulaen på Tingvoll vidaregåande skole. Da kan tingvollgjeldingen se hva arkitektlagene fra Pir II og Norconsult/Rodeo ser for seg kan gjøres for sentrumsbygda.

Målet er et praktisk ordnet og mer attraktivt område både for dagens innbyggere, besøkende og mulige nye innbyggere.

På to hjul

Det var i september at arkitektlagene syklet Tingvollvågen rundt med et nyfikent blikk på omgivelsene, og i ulike sammenhenger snakket med folk om deres ønsker og visjoner.

Nå er tiden inne for at arkitektene og planleggerne presenterer de første tankene, sine ideer og visjoner.

Utviklingsprosjekt

Tingvoll har på gang et prosjekt med tettstedsutvikling. Og det er i den forbindelsen de to arkitektlagene hver for seg, har jobbet parallelt med hvordan de mener kommunesentret kan utvikles på både kort og lang sikt.

Parallelloppdraget er ingen konkurranse om hvem av de to arkitektbyrådens som vinner, men hvor en får flere innspill til utvikling av stedet og lokalsamfunnet.

Og fra disse innspillene kan kommunen plukke fritt.

Gruppene med arkitekter, landskapsarkitekter og arealplanleggere, dekker et spekter av områder fra bygdeutvikling og byplanlegging til økologi og bærekraft.

Parallelloppdraget med sin tettstedsanalyse av Tingvollvågen, er den første fasen i det treårige tettstedsprosjektet.

Det setter søkelyset på handel, arkitektur, mat og miljø samt sosiale møteplasser.

Kommunen og fylket samarbeider og spleiser på parallelloppdraget.

Tilbakeblikk

Da politikerne i 2017 diskuterte det som endte ut i tettstedsprogrammet 2018-2020, var det flere momenter som talte for et tettstedsprosjekt. Det mest aktuelle var ny videregående skole. Ellers ble økoparken en realitet og ny riksveg 70 bygd. Videre er det planlagt bygging av sentrumsnære sosiale boliger, og et nytt legesenter ved Gunnars Plass i kaiområdet.

Artikkeltags