Mottaket i Tingvoll: Håper fortsatt på en løsning

Tingvoll kommune fikk ikke ny rammeavtale med UDI for å søke om fortsatt drift av asylmottaket. Det gir økonomiske utfordringer.