Fornybar energi på programmet: Hundre NTNU-studenter besøkte Tingvoll gard

Fornybar energi var det selvsagte tema, da studenter fra NTNU hadde fagdag på Tingvoll sist uke.