Kommunedirektør i Tingvoll? Nytt kommunestyre fatter vedtak

Tingvoll kommunestyre skulle etter planen ta stilling til om rådmannen heretter skal tituleres som kommunedirektør torsdag.