Tilskudd lyser opp i Tingvoll

Tingvoll kommune er tildelt kroner fra Statens vegvesen til trafikksikkerhetstiltak i 2019.