– Ungdom i Tingvoll sliter

– Det er problemer herfra til Gyl, illustrerte Per Snilsberg i Tingvoll ungdomsklubb.