Mannsterkt langs riksveg 70

UP stilte seg opp på Tingvoll, og tyngst på høyrefoten var vogntogsjåførene.