– Honnhammervegen skal ikke være dårligere driftet om vinteren enn andre kommunale veger

Instruksen er lik for alle kommunale veger, men veger ved skoler og institusjoner prioriteres.