Flust med ledige omsorgsboliger

Hele 14 av dem står tomme i Tingvoll.