– Ingenting som tilsier at vi skal trekke innsigelsen

Et enstemmig kommunestyre opprettholdt Tingvolls innsigelse mot deponiplanene på Raudsand.