- Viktig å få inn Tingvollfjorden som kulturhistorisk landskap av nasjonal interesse

Potensielt viktig for Tingvoll kommune med tanke på planene på Raudsand, mener Jon N. Eikem (V).