Naboprotester mot planlagt gjødseltank på Meisingset

Planen om å bygge en møkkatank med kapasitet til over 1,4 millioner liter husdyrmøkk, skaper strid naboer imellom på Meisingset.