Reaksjoner etter deponivedtak: – Nesset enestående i verden

I Tingvoll formannskaps første møte etter Nesset-vedtaket for deponi, følte politikerne behov for å snakke om naboen over fjorden.