Tingvoll vil verken trekke innsigelse eller mekle om Raudsand

Nesset kommune ønsker at Tingvoll trekker sin innsigelse mot reguleringsplanen fra Bergmesteren Raudsand AS.