Tingvoll styrker den politiske ledelsen: Varaordfører i tjue prosent stilling

Kommunestyret i Tingvoll vedtok torsdag å styrke den politiske ledelsen i kommunen ved å øke varaordførerstillingen fra til ti til tjue prosent.