Fler­bruks­hallen i Straums­nes kan utløse politisk strid

Den plan­lag­te fler­bruks­hal­len i Straums­nes sy­nes å være satt i spill, og den set­tes opp mot sko­le­struk­tu­ren i Ting­voll.