Hvis kommunestyret følger opp, sparer folk i Tingvoll 475 kroner i eiendomsskatt

Skatteåret 2020 blir det færre kroner å betale for huseierne, og med det også færre kroner til kommunekassa.