– Skattepenger tilbake til innbyggerne i Tingvoll

«Vegsjef» Kristin Hanem Tømmervåg får fem millioner kroner ekstra til vedlikehold av kommunale veger i Tingvoll.