Foreldreutvalget på Meisingset: – Vi skal kjempe for skolen vår

Foreldre på Meisingset leser mellom linjene at eksistensen til Meisingset oppvekstsenter er truet om det framlagte budsjettforslaget blir vedtatt.