Hemmelig ordførervalg ikke etter boka – blir tatt opp i kommunestyret

Tingvoll gjennomførte hemmelig valg på ordfører under konstitueringen av kommunestyret.